Νέα σεμινάρια στο ΟΞΥΓΟΝΟ, Ολύμπου 81 Θεσσαλονίκη για την Άνοιξη 2014 !

By  |  0 Comments

Oι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1).

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ με χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ στην Αθήνα (Ιπποκράτους 118) και το ΟΞΥΓΟΝΟ στη Θεσσαλονίκη (Ολύμπου 81), όπου διοργανώνονται σεμινάρια για ενηλίκους που στοχεύουν στη διά βίου μάθηση και προσφέρουν ουσιαστική κατάρτιση και επιπλέον γνωστικά εφόδια σε ποικίλους τομείς.

 

Σεμινάρια για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014 στον φιλόξενο χώρο του ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

 

  • Σεμινάριο μετάφρασης ειδικών κειμένων 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η άσκηση των συμμετεχόντων στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Αναλύονται ζητήματα τυπολογίας των κειμένων διάφορων γνωστικών αντικειμένων (οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά, ναυτιλιακά καινομικά) παράλληλα με την παραγωγή, την κριτική και την τεκμηρίωση των μεταφρασμάτων. Διδάσκονται επίσης θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την αποδελτίωση της ορολογίας, καθώς και τεχνικές έρευνας για την αναζήτηση ορολογικών πόρων.

  • Σεμινάριο οπτικοακουστικής μετάφρασης και υποτιτλισμού  

Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάλυση και επεξήγηση των βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μετάφρασης οπτικοακουστικού υλικού, είτε πρόκειται για ταινίες μεγάλου μήκους, κινηματογραφικά, τηλεοπτικά προϊόντα και προϊόντα DVD είτε για ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, κινούμενα σχέδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον υποτιτλισμό και αναλύονται εκτενώς οι μορφές επιγλωττισμού (μεταγλώττιση / ελεύθερος σχολιασμός). Στα θέματα που πραγματεύεται το σεμινάριο συμπεριλαμβάνονται: ιστορία οπτικοακουστικής μετάφρασης, μορφή, χρονισμός και χωροχρονικοί περιορισμοί του υποτιτλισμού, υποτιτλισμός για ανθρώπους με προβλήματα ακοής, είδη συγχρονίας στη μεταγλώττιση κτλ. Το σεμινάριο προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους συμμετέχοντες με λογισμικό που χρησιμοποιείται στον υποτιτλισμό. Η συζήτηση των θεωρητικών θεμάτων ενισχύεται από την ανάλυση συγκεκριμένων αποσπασμάτων οπτικοακουστικού υλικού. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τους μηχανισμούς της κάθε μεθόδου και αποκτούν καθαρή εικόνα αναφορικά με το πώς λειτουργεί ο κλάδος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  •  Σεμινάριο για τον υποτιτλισμό ως εργαλείο εκμάθησης ξένων γλωσσών

Σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού αποτελεί βασικό στοιχείο, ιδίως στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το πολιτισμικό περιβάλλον και εξοικειώνονται με αυθεντικές επικοινωνιακές συνθήκες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την οπτικοακουστική μετάφραση ως εργαλείο με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να προάγει ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, με διαδραστικές ασκήσεις για όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας.

Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστεί ειδικό λογισμικό που διευκολύνει την εφαρμογή τέτοιων ασκήσεων στην πράξη.
Οι μαθητές (σε ομάδες ή μεμονωμένα) χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να υποτιτλίσουν βίντεο όλων των ειδών (μεταφράζοντας –interlingual– ή μεταφέροντας –intralingual– τα λόγια του πρωτοτύπου). Χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να κάνουν ακουστική περιγραφή (voicedescription), μεταγλώττιση (dubbing) κινούμενων σχεδίων / σκηνών και καραόκε στίχων που έχουν οι ίδιοι εγγράψει σε βίντεο κτλ.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το σχετικό λογισμικό δωρεάν.

 

  • Βασικές αρχές συγγραφής και τεκμηρίωσης επιστημονικής εργασίας

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι γενικές αρχές, ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση της επιστημονικής εργασίας. Απευθύνεται σε όσους λόγω εργασίας ή ακαδημαϊκών υποχρεώσεων είναι υποχρεωμένοι να εκπονούν ερευνητικές εργασίες και παρουσιάσεις. Έχει ως στόχο να προσφέρει μια περιεκτική και συστηματοποιημένη παρουσίαση των βασικών αρχών και της πρακτικής της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα συζητηθούν ο ερευνητικός σχεδιασμός και οι κοινές για όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα επιστημονικές – δεοντολογικές αρχές που διέπουν τη συγγραφή της επιστημονικής εργασίας. Στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε στους τρόπους διαχείρισης του υλικού, σε θέματα δομής και κυρίως σε γενικά και ειδικά ζητήματα τεκμηρίωσης (βιβλιογραφία, παραπομπές, τελικός έλεγχος).

 

  • Εντατικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής: Πεζογραφία (για αρχάριους)

Στο εργαστήριο θα συζητηθούν ζητήματα τεχνικής που αφορούν τη συγγραφή διηγήματος και μυθιστορήματος: αφηγηματική φωνή, επιλογή οπτικής γωνίας, υπόθεση, θέμα, πλοκή, μυθιστορηματικός ήρωας (ανάπτυξη και εξέλιξη χαρακτήρα), αφήγηση και διάλογος, αφηγηματικό μοντάζ, ύφος.

Το εργαστήριο βασίζεται στη γραπτή άσκηση των συμμετεχόντων, η οποία θα εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα και θα ορίζει το κέντρο της συζήτησης. «Οι ιστορίες συμβαίνουν σ’ αυτούς που μπορούν να τις διηγηθούν». Πόσο αλήθεια και πόσο ψέμα είναι αυτό;

 

  • Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: Ποιητικό κείμενο

 Οι τέσσερις συναντήσεις του εργαστηρίου επιμερίζονται σε ένα εισαγωγικό μάθημα και στις τρεις ακόλουθες ενότητες:

α) κατανόηση δομικών στοιχείων και υιοθέτηση τεχνικών του ποιητικού λόγου,

β) προσαρμογή σε κλειστές φόρμες και ήχους και

γ) ανάπτυξη περιεχομένου σε ποιητικό λόγο.

Στο εργαστήριο παρουσιάζονται τα μορφολογικά, δομικά και γλωσσικά εργαλεία και οι τεχνικές της δημιουργικής γραφής που οδηγούν στη δημιουργία ποιητικού κειμένου, μέσα από εργαστηριακά παραδείγματα, ασκήσεις και εμπειρική προσέγγιση. Το εργαστήριο ταξιδεύει στις παραδοσιακές κλειστές φόρμες και καταλήγει στον ελεύθερο στίχο. Η άσκηση μέσα και έξω από το εργαστήριο οπλίζει τους συμμετέχοντες με το βίωμα της ποίησης, προσφέρει υποδομή στη διαδικασία της δημιουργίας και ενθαρρύνει την ανάδειξη του προσωπικού ποιητικού στίγματος. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με δόκιμα ποιητικά κείμενα, στα οποία ανιχνεύονται στοιχεία που τα καθιστούν έργα της τέχνης.

  

  • Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης

«Πες μου δύο παραμύθια»

(δεύτερος κύκλος σεμιναρίου αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι»)

 

Σε αυτό το μικρό εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα θυμηθούν ιστορίες από τα παλιά, θα διαβάσουν παραμύθια κι ύστερα θα τα ζωντανέψουν με τη φωνή, το σώμα, την κίνηση. Βήμα βήμα θα ξετυλίξουν το κουβάρι της μνήμης, του ονείρου, της μαγείας, της παραμυθίας.

Θα ξεκινήσουν μια περιπέτεια όπου κάθε αφηγητής ετοιμάζεται για το προσωπικό του ταξίδι (προετοιμασία για την αφήγηση, πώς μαθαίνω το παραμύθι, εργαλεία, τεχνικές αφήγησης), βρίσκει τη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει (μονοπάτια φωτεινά, σοκάκια σκοτεινά, το πέρασμα από τον γραπτό στον προφορικά λόγο, το ζωντάνεμα της ιστορίας), ονειρεύεται το τέλος του ταξιδιού (τελικός προορισμός η αφήγηση, στέκομαι και ιστορώ).

Ένα δυο παραμύθια που αγαπάμε είναι απαραίτητο να τα έχουμε μαζί μας. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο του σεμιναρίου «Πες μου ένα παραμύθι». Ο χαρακτήρας του σεμιναρίου θα είναι βιωματικός και θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές θεάτρου, παντομίμα, μουσικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι και σωματική έκφραση.

 

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στον φιλόξενο χώρο του ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ολύμπου 81), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Στο διάλειμμα προσφέρεται καφές ή τσάι σε όλους τους συμμετέχοντες.

Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου παρέχεται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Δείτε αναλυτικά όλα τα σεμινάρια ΕΔΩ.

 

 

27,083 total views, 0 views today

Σχόλια

Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Literature.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα σας να είναι σύντομα, μη υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους και να γράφονται στην όμορφη Ελληνική μας γλώσσα. Όλα τα άρθρα στο Literature.gr φέρουν την ευθύνη του υπογράφοντα.
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Το site www.literature.gr χρησιμοποιεί cookies από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Read previous post:
Κερδίστε 3 αντίτυπα από το βιβλίο της Κριστίνα Όλσον «ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

Κερδίστε 3 αντίτυπα από το βιβλίο της Κριστίνα Όλσον   «ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»   Το Literature.gr σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο,  προσφέρει στους αναγνώστες...

Close